696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Gereği Sürekli İşçi Kadrosuna Geçmek İçin Başvuran ve Başvuruları Kabul Edilen/Edilmeyen Personel Listesiİl Müdürlüğümüzde Hizmet Alımı Sözleşmesi Kapsamında Çalışmakta İken 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Gereği Sürekli İşçi Kadrosuna Geçmek İçin Başvuran ve Başvuruları Kabul Edilen/Edilmeyen Personel Listesi
                20.11.2017 tarihli ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127. Maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24. Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasların 8. Maddesi gereği kurulan Tespit Komisyonunca alınan başvurulardan, başvuruları kabul edilen/kabul edilmeyen personel bilgileri yine aynı Genelgenin 10. Maddesi gereği aşağıda ilan edilmiştir.
 
Başvurusu Kabul Edilenler
1 – Abdullah YÜCEL (Malzemesiz Temizlik Görevlisi)
2 – Yasin Olcay KÖKSAL (Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi)
 
Başvurusu Kabul Edilmeyenler
Başvurusu kabul edilmeyen personel bulunmamaktadır.
Kayıt: 21.2.2018
Güncelleme:22.2.2018
Paylaş


WS05